• ممنوعیت از اشتغال به شغلی در ضمن حکم محکومیت
  • سلام وقت بخیر. من در ضمن حکم محکومیتی، محکوم به حبس تعزیری به مدت 3 سال شدم و علاوه بر این مجازات از اشتغال به شغل برنامه نویسی منع شدم. می‌خواستم بدونم آیا این کار برخلاف قانون نیست؟ و آیا من می توانم نسبت به این موضوع و قاضی صادر کننده حکم شکایت کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 6 تا درجه 1 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید. در ذیل این ماده در بند پ به منع از استغال به شغل، حرفه یا کار معین اشاره شده است. بر اساس ماده 19 همین قانون حبسی که شما محکوم به آن شدید درجه 5 تعزیری است و طبق این ماده قاضی می تواند برای شما مجازات تکمیلی در نظر بگیرد. پس بنابراین، حکم صادره کاملا قانونی است و شما نمی توانید نسبت به قاضی صادر کننده ی آن شکایت کنید.

-->