• آیا با گذشت شاکی تعقیب و اجرای مجازات متوقف می شود؟
  • سلام وقت بخیر من برای جرم کلاهبرداری از یک نفر در مرحله ی بازپرسی هستم. می خواستم بدونم اگر از شاکی خودم رضایت بگیرم و او گذشت کند، تعقیب و اجرای مجازات من متوقف می شود ؟
1400/07/01

سلام و احترام

طبق بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت از اسباب موقوفی تعقیب و اجرای مجازات است. جرم کلاهبرداری از جرایم غیر قابل گذشت است که گذشت شاکی تاثیری در موقوفی تعقیب و اجرای مجازات ندارد و فقط می تواند از موجبات تخفیف مجازات معافیت قضایی ، تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات ، نظام نیمه آزادی آزادی مشروط و جایگزین های حبس باشد.

-->