• مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
  • سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما . من راننده یک تاکسی هستم و به علت این که پارکینگ نداریم ماشین را در کوچه و در جایی که مزاحم هیچ کس نیست پارک می کنم. به تازگی همسایه ای به ما اضافه شده است که به اصطلاح گردن کلفت است و به من گفت ماشین را در مقابل خانه ی ما پارک نکن و من هم به او توضیح دادم که این جا کوچه است و متعلق به هیچ کسی نیست ولی او با تهدید به من گفت این جا پارک نکن و گرنه خودت میدونی. من دیروز ماشین را در همان جا پارک کردم و همسایه با ریختن بنزین روی ماشین آن را به آتش کشید. من از او شکایت تخریب کردم و او توسط مامورین کلانتری دستگیر شد. می خواستم بدونم آیا من می توانم ضرر و زیان مادی و مبلغی که با تاکسی کار می کردم و خرج خانه را می دادم از او مطالبه کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام خدمت شما

بر اساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می تواند جبران تمام ضررو زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم مطالبه کند. طبق این ماده شما می توانید تمام خسارات وارده به خودرو و منافع ممکن الحصول ( همان مبلغی که کارکرد روزانه ی شما با تاکسی بوده است ) را چون عنوان اتلاف بر آن صادق است از مجرم مطالبه کنید.

1400/07/01

منیره آقا یا خانم ...!!؟ ‌‌ دانشجوی ترم دوم سوم یا پنج ماه جالب هست که راننده تاکسی هم هستید نکند فردا یا پس فردا مدیرعامل اسنپ هم خواهید شد؟! یک دانشجو واقعی این رفتار و عملکرد شما بهیچ وجه انجام نمیدهد.اگرکسی بشماتذکرنمیدهند دال برزرنگی خودتان فرض نکنید...!!!

-->