• آیا ضرر و زیان ناشی از جرم را می توانم در همان دادگاه کیفری بخواهم؟
  • سلام وقت بخیر چند وقت پیش یک نفر ماشین من را سرقت کرد و من او را می شناختم. از او شکایت کردم و او توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شد و پرونده ی وی در دادسرا درمرحله ی بازپرسی است. سارق با ماشین من تصادف کرده است می خواستم بدونم آیا می تونم برای مطالبه ی ضرر و زیان وارده در همان دادگاه کیفری اقدام کنم یا باید به دادگاه حقوقی مراجعه کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست. طبق این ماده شما می توانید در دادگاه کیفری دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارده را تقدیم کنید ولی باید مفاد آیین دادرسی مدنی را در تقدیم دادخواست رعایت کنید.

-->