• رای دادگاه مبنی بر پرداخت قیمت مال
  • سلام وقت بخیر شخصی از روی کینه و خصومت شخصی که با من داشت یک دستگاه لودر من را با ریختن بنزین روی آن به آتش کشید. من از او نزد مراجع قضایی شکایت کردم و شخص دستگیر شد و در مراحل دادرسی به این امر اقرار کرد و حکم به نفع من صادر شد و دادگاه در ضمن حکم تصریح کرده بود که شخص باید قیمت لودر تاف شده را به من بپردازد. لودر در زمان تخریب توسط شخص 3 میلیارد قیمت داشت ولی در حال حاضر با توجه به نوسانات ارزی و عدم ثبات اقتصادی قیمت آن بیشتر شده است و در حدود 4 میلیارد قیمت دارد. می خواستم بدونم محکوم علیه باید 3 میلیارد را بپردازد را قیمت حال حاضر را؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است. طبق این تبصره محکوم علیه باید مبلغ 4 میلیارد را بپردازد.

-->