• تفاوت های دو عقد ضمان و کفالت
  • سلام وقت بخیر من دانشجوی ترم 6 رشته ی حقوق هستم. می خواستم اگر براتون امکان داره راجع به تفاوت های دو عقد ضمان و کفالت توضیح بدید. سپاس
1400/07/01

سلام و احترام

 ماده 734 قانون مدنی به تعریفعقد کفالت پرداخته است: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.

در ماده 684 قانون مدنی نیز تعریفعقد ضمان را داریم: عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه ذیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.

بر اساس این دو تعریف مهم ترین تفاوت های این دو عقد از قرار ذیل است:

1) بر خلاف ضمان، در کفالت انتقال دین صورت نمی پذیرد.

2) بر خلاف ضمان، وثایق و تضمینات از بین نمی رود.

3) اذن در تادیه در عقد کفالت، مجوز رجوع کفیل به مکفول له است در حالی که در ضمان به این صورت نیست.

4) اقاله عقد ضمان صحیح نیست در حالی که می توان عقد کفالت را اقاله کرد.

5) موضوع عقد ضمان، ضمانت از دین است اما موضوع عقد کفالت اعهد به حاضر کردن شخص می باشد .

6) ضمان عقدی معوض است در حالی که کفالت عقدی مجانی است.

 

-->