• کفیل در چه زمانی مکلف به پرداخت دیون شخص مورد کفالت خواهد بود ؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم کفیل در چه زمانی مکلف به پرداخت دیون شخصی که مورد کفالت قرار گرفته،خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 740 قانون مدنی کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والا باید از عهده ی حقی که بر عهده ی مکفول ثابت می شود بر آید. طبق این ماده اگر کفیل نتواند مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر کند باید از عهده تمام مواردی که بر ذمه مکفول ( شخص کفالت شده ) است برآید.

-->