• انواع کفالت بر اساس زمان احضار
  • سلام وقت بخیر. من دانشجوی ترم 5 حقوق هستم . می خواستم اگر براتون امکان داره انواع کفالت را بر اساس زمان احضار تشریح کنید.
1400/07/01

سلام و احترام

عقد کفالت بر اساس زمان احضار به سه دسته تقسیم می شود :

1) کفالت مطلق

2) کفالت موجل

3) کفالت موقت

1) کفالت مطلق: در صورتی که کفالت مطلق باشد و هیچ موعدی برای ایفاء ذکر نشود، دین او نیز بر طبق قواعد عمومی حال محسوب می شود.

2) کفالت موجل: در کفالت موجل، پیش از فرا رسیدن موعد، مکفول له حق مطالبه ندارد. برای جلوگیری از ابهام و ضرر در تعهد کفیل قانون گذار تعیین اجل را لازم می داند. با وجود این، هر گاه موعد احضاردر آینده، قابل تعیین باشد، مانند تعیین روز اجرای حکم، کفالت درست است.

3) کفالت موقت: در کفالت موقت ممکن است موعد احضار در اختیار مکفول له باشد یا در عقد تعیین شود. در این کفالت، باید آغاز و انجام موعد تعهد معین باشد ولی اگر آغاز معین نشود، از تاریخ عقد محسوب می شود.

1400/07/01

المدالله شماازترم دوم ماه به ماه ترم اضافه ميكنيد وسوالات مختلف درحد وكالت و دوره وكارورزى سوال ميكند ....اين بار دوم هست بشماخطار دادم صداقت پیشه کنید و اهداف و مقاصد خودتان را از سوء استفاده معنوی از علم وتجربه ممیز وسرممیزان بیان کنید والا مجوز استفاده ازشماسلب خواهد شد.والسلام من اتبع الهدی

-->