• وضعیت وکالت اعطا شده از طرف صغیر
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم صغیر ممیزی برای انعقاد قراردادی که به موجب آن مالی به رایگان به او صلح می شود می تواند به دیگری وکالت دهد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 662 قانون مدنی کسی می تواند به دیگری وکالت دهد که برای انجام مورد وکالت اهلیت داشته باشد. وکیل نیز باید اهلیت انجام مورد وکالت را دارا باشد. صغیر ممیز تنها در مورد تملکات بلاعوض می تواند به دیگران وکالت دهد و وکالت آنان را قبول نماید. طبق این ماده صغیر می تواند در این امر به دیگری وکالت دهد و وکالت داده شده صحیح می باشد.

-->