• شرط پرداخت مبلغی در عقد کفالت در صورت عدم احضار
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد کفالتی متعهد شدم که شخصی را در زمان و مکان مشخصی حاضر کنم. طرف مقابل شرطی ضمن عقد گذاشت مبنی بر این که اگر در زمان و مکان مشخص شده طرف را حاضر نکردم باید مبلغ 250 میلیون به او بپردازم. می خواستم بدونم از لحاظ حقوقی وضعیت شرط مذکور چگونه خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 741 قانون مدنی اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند. طبق این ماده مکفول له ( کسی که کفالت به نفع او برقرار شده است) می تواند ضمن عقد کفالت شرطی مبنی بر این که شما مبلغی پول در صورت عدم احضار مکفول ( شخصی که باید توسط کفیل حاضر شود ) به او بپردازید بگذارد و شرط مذکور از لحاظ حقوقی کاملا صحیح است.

-->