• اگر کفیل شخص مورد نظر را در موعد مقرر حاضر نکند چه اتفاقی می افتد؟
  • سلام وقت بخیر من به موجب عقد کفالتی متعهد شدم شخصی را در زمان و مکان مشخص برای حضور در دادگاه حاضر کنم. اگر در موعد مقرر نتوانم طرف را حاضر کنم از لحاظ حقوقی چه تبعاتی برای من خواهد داشت؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 740 قانون مدنی کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده ی حقی که بر عهده ی مکفول ثابت می شود بر آید. طبق این ماده اگر شما نتوانید در زمان و مکان مشخصی که تعهد کرده اید شخص را حاضر کنید هر حقی که برعهده ی مکفول ( شخصی که باید حاضر شود ) ثابت شود بر ذمه ی شما قرار می گیرد و شما باید از عهده ی آن ها بر آیید. و اگر طبق ماده 741 قانون مدنی ملتزم شده باشید که مالی را در صورت عدم احضار مکفول، به مکفول له بدهید به آن مورد هم باید عمل کنید. برای راهنمایی بیشتر و مشاوره با موسسه تماس بگیرید 02166128096

-->