• وجه التزام در عقد کفالت
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد کفالت متعهد شدم پسر عمه خودم را در موعد مقرر و مکان مشخصی حاضر کنم و در قرار داد شرطی گذاشتیم مبنی بر این که اگر در زمان و مکان مشخص او را حاضر نکردم مبلغ 50 میلیون تومان به شخصی که کفالت به نفع او شده است پرداخت کنم. حال در روزی که من می بایست پسر عمه خود را حاضر می کردم سیل وحشتناکی در آن منطقه آمد و نتوانستم شخص را حاضر کنم. می خواستم بدونم وضعیت من به عنوان کفیل چگونه خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 741 قانون مدنی اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند. طبق این ماده شخص کفیل باید در صورت عدم احضار مکفول در زمان و مکان مشخص وجه التزام توافق شده در قرارداد را بپردازد. تعهد کفیل در این زمینه، تعهد به نتیجه است و تنها قوه قاهره، عذر موجه محسوب می شود مگر این که بر خلاف آن در ضمن عقد توافق شده باشد . بنابراین شما با اثبات این که عدم احضار شخص به علت وجود قوه قاهره بوده است (سیل) از پرداخت وجه التزام معاف خواهید شد مگر این که در ضمن عقد شرط خلاف این قضیه را با مکفول له توافق کرده باشید.

-->