• انجام مورد کفالت و بری شدن کفیل
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم اگر کفیل شخصی را که باید حاضر می کرده است در زمان مقرر حاضر کرده باشد اما در مکانی که در ضمن عقد کفالت تعهد کرده بود حاضر نکند موضوع عقد کفالت انجام شده است؟ و به عبارتی ذمه کفیل در این مورد بری می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس بند 1 ماده 746 قانون مدنی در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است کفیل بری می شود . با توجه به این بند متوجه می شویم که کفیل باید دقیقا آن چه را در ضمن عقد کفالت متعهد شده است انجام بدهد و اگر حتی قسمتی از آن تعهد را انجام ندهد در مقابل مکفول له بری الذمه نمی شود . پس در فرض سوال شما ( تسلیم در زمان مقرر و در غیر مکان مقرر شده ) تعهد کامل انجام نشده است و فقط در صورتی کفیل بری الذمه می شود که مکفول له آن را بری نماید.

-->