• آیا مال موقوفه را میتوان به رهن داد؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم می توانم مال موقوفه را در رهن دیگری بگذارم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 773 قانون مدنی هر مالی که قابل نقل و انتقال نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود. طبق این ماده مال موقوفه چون امکان نقل و انتقال ندارد لذا رهن دادن آن نیز امکان پذیر نیست.

-->