• آیا می توان چک را در رهن دیگری گذاشت؟
  • سلام و عرض خسته نباشید من مبلغ 100 میلیون به دیگری بدهکار هستم و طلبکار از من بابت بدهی رهن می خواهد. از دیگری مبلغ 120 میلیون طلبکار هستم و بابت این طلب یک فقره چک از او دارم. آیا می توانم این چک را در رهن طلبکار خودم قرار دهم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 774 قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. طبق این ماده دین را نمی توان در رهن گذاشت و مال مرهونه باید عین معین ( مثلا یک خودرو یا آپارتمان ) باشد.

-->