• فروختن خانه دررهن بانک
  • شخصی یک واحد آپارتمان به من فروخت درحالی که سند مادر دررهن بانک بود و اجازه فروش نداشت الان بانک خانه رامصادره کرده چکارکنم رخ حق خود برسم
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده 793 قانون مدنی راهن ( کسی رهن را انجام داده است ) در صورتی می تواند تصرف ناقله ( مانند فروش ) نسبت به مال مرهونه انجامدهد که اذن مرتهن ( رهن گیرنده- بانک) را داشته باشد. در صورتی که بانک معامله مذکور را تنفیذ نکند معامله مذکور باطل و شما می توانید جهت در یافت ثمن به راهن مراجعه کنید. جهت مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید 02166128096

-->