• وکالت به شخص ثالث در فروش عین مرهونه
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم آیا امکان دارد در ضمن یک عقد رهن به شخص ثالثی وکالت بدهیم که اگر رهن گذارنده بدهی خود را به رهن گیرنده پرداخت نکرد ثالث حق فروش مال مرهونه را داشته باشد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 777 قانون مدنی در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌ مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن‌است که وکالت به شخص ثالث داده شود. طبق این ماده شما می توانید در ضمن عقد رهن این حق را برای ثالث در نظر بگیرید که در صورت عدم پرداخت دین از طرف راهن ( رهن دهنده) ثالث بتواند با فروش مال مرهونه طلب را استیفاء کند.

-->