• آیا برای هر اتهام یک قرار تامین از متهم اخذ می شود؟
  • سلام وقت بخیر پرونده برادر من برای 3 عنوان اتهامی کلاهبرداری، قذف و قتل در مرحله ی بازپرسی تحت رسیدگی است. می خواستم بدونم اگر بازپرس بخواهد برای این موضوعات قرار تامین صادر کند، برای هر عنوان اتهامی یک قرار تامین صادر می کند یا برای جمیع اتهامات یک قرار؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد صادر می شود، مگر آن که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود. در فرض سوالتان دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم قذف و کلاهبرداری دادگاه کیفری 2 است پس برای این جرایم یک قرار تامین صادر می شود و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم قتل دادگاه کیفری 1 است به همین دلیل یک قرار مستقل هم برای این جرم صادر خواهد شد.

آرزوی بهروزی

-->