• کیفری
  • سلام وقت بخیرکارمندبانکی برای دریافت تسهیلات خود دورقم کدملی خودش رو دراستعلام چگ برگشتی اشتباه واردمیکنه که استعلام بدون چک برگشتی نمایش داده بشه،تسهیلاتم نگرفته،ولی بانک میگه جرم انجام شده طبق ماده۷۲به دادسرامعرفی شده ،جرمش چیست و حکم صادره چه خواهد بود،متشکرم که وقت گذاشته وپاسخگوی بنده میباشید
1400/07/01

جعل واستفاده ازسند مجعول برای اخذ تسهیلات وازآنجاییکه کارمند بانک نیز میباشد تشدید در جرم باید از نظر اداری و انتظامی و جرائم عمومى اعمال شود ودليل مشخص زيرا مشاراليه باعلم بقوانین ومقررات و قصد و هدف و تجربه این عمل راانجام داده هست.حکم بر دادنامه قاطع وفق قانون مجازات عمومی اصلاحیه۱۳۹۰-۱۳۹۲ باامعان نظر جمع جمیع ادله اثباتی منعکس درپرونده مفتوحه بین ۲تا ۱۰ سال حبس وحسب عمل شخص انفصال دائم از کلیه خدمات عمومی و دولتی و تا۷۴ضربه تازیانه بدل از ان جزای نقدی خواهد بود که برعهده ریاست محترم محکمه کیفری ۲ خواهد بود.

1400/07/01

سلام و احترام

به اطلاعات بیشتری در مورد پرونده شما نیاز هست تا راهنمایی و مشاوره جامع و کاملی ارائه شود لطف کنید با موسسه تماس حاصل فرمایید.02166128096 

1400/07/01

کارشناس موسسه حقوقی داتیکان مراجع محترم فقط سوال خود مختصر ومفیدومنجز سوال نموند وبنده نیز پاسخگوی ایشان شدم وهیچ جای لسان وکلام مشارالیه ولو بفرض مانحن فیه بنابر پرونده و مطالعه وشکار کردن مراجع و اخذ حق المشاوره و حق المطالعه وهمچنین اخذ موضوع دیگروجود ندارد انگار بنده پرسم شعبه فلان مجتمع قضایی هاشمی کجاست و مراببرید و جیبم راخالی کنید وبعد هم ادرس دهید...!! پست ترین وزشت ترین رفتارورسوایی های مختلفرا دربیش ۳۰اخیر از وکلای دادگستری بین ۲۲-۴۰ساله دیده وبماند....هرچندکه شماوکلای دادگستری نخواهد بخشید وخدا شاکرهست که وکالت درایران یا خارج ازکشور پیشه نکرده است...! هر چه باشی شیردل گردون شکارت میکند هرچقدر باشی عزیز ایام خوارت میکند هر چقدر لبت خندان از بهر دیگران عاقبت دست طبیعت اشکبارت میکند ای بشر از کبر دوری کن که خوارت میکند گر طلا باشی به عالم کم عیارت میکند بهر دنیا کذب میگویی و تهمت میزنی کذب و تهمت در جهان بی اعتبارت میکند در جهان گیرم به قدرت گر شوی بهرام گور گور چون پیمانه برگردد شکارت میکند

-->