• سفته
  • ۴۰م سفته ازشخصی ازسال ۸۳دارم اماجایی قیدنشده سال ۸۳شکایت کنم خسارت میشه گرفت؟ البته شاهددارم.
1400/07/01

سلام و احترام

در این مورد شما می توانید مبلغ 40 میلیون را در خواست کنید اما چون مهلت های قانونی آن گذشته است نمی توانید، درخواست خسارت از سال 83 تا حال را داشته باشید و مبلغ خسارت را می توانید از زمانی که اقدام را انجام دادید مطالبه کنید. جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید 02166128096

-->