• آیا جهزیه ای که زن با خود به خانه ی مرد می آورد تابع هبه خواهد بود؟
  • سلام وقت بخیر من به موجب عقد ازدواجی که با آقایی انجام دادم مقداری اثاث خانه را به عنوان جهزیه با خودم به خانه مشترکمان آوردم. می خواستم بدونم آیا این جهزیه آوردن من تابع احکام عقد هبه خواهد بود ؟
1400/07/01

سلام و احترام

جهزیه ای که زن ضمن عقد نکاح با خود به خانه مشترک می آورد نوعی اذن در انتفاع برای مرد خواهد بود و هبه تلقی کردن آن به مرد، نیازمند دلیل و مدرک خواهد بود.

-->