• هبه منعقد شده توسط شخص ورشکسته
  • سلام وقت بخیر به موجب حکمی که توسط دادگاه صادر شد ورشکستگی من اعلام شده است. می خواستم بدونم آیا من می توانم اموال خود را به افراد آشنا و فامیل هبه کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 796 قانون مدنی واهب باید برای معامله و تصرف در اموال خود اهلیت داشته باشد. طبق این ماده چون شخص ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال خود ممنوع می شود اهلیت لازم برای انعقاد عقد هبه را ندارد و از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر تصرفی در اموال خود بنماید آن تصرف باطل و بلااثر خواهد بود.

-->