• هبه کردن مال مشاع و اذن سایر شرکاء
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم آیا هبه کردن مال مشاع صحیح است و قبض آن نیاز به اجازه سایر شرکاء دارد ؟
1400/07/01

سلام و احترام

در فرض سوالتان قید نکردید که هبه مال مشاع منقول یا غیر منقول . اما هبه مال مشاع اصولا صحیح است زیرا در هبه مال مشاع غیر منقول قبض عرفی مثل تخلیه و تسلیم سند کافی است ولی در هبه مال مشاع منقول چون قبض مستلزم انتقال مادی مال و تسلیط متهب است قبض موهوبه بدون اذن شرکاء ممکن نیست به ویژه آن که اصولا اجبار شریک ممتنع نیز ممکن نیست.  در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس بگیرید 02166128096

-->