• آیا شخص صغیر می تواند اموال خود را به دیگران هبه کند؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم آیا شخص صغیر می تواند اموال خود را به دیگران  هبه کند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 796 قانون مدنی واهب باید برای معامله و تصرف در اموال خود اهلیت داشته باشد. طبق ماده 1212 همان قانون اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است. بنابراین از ماده 1212 متوجه می شویم که صغیر نمی تواند در امور مالی و اموال خود تصرف داشته باشد و تصرفات احتمالی او باطل است پس صغیر نمی تواند اموال خود را به دیگران هبه کند.

-->