• آیا هبه مال به نفع پسر 8 ساله صحیح است؟
  • سلام وقت بخیر من می خواهم یک باب مغازه را به پسری که 8 سال سن دارد تحت عنوان عقد هبه واگذار کنم. می خواستم بدونم عقد مذکور از لحاظ قانونی صحیح است یا نه؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1212 قانون مدنی اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است معذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. طبق این ماده شخصی که صغیر ممیز باشد می تواند تملکات صرفا نافع و بلاعوض را قبول کند. در قانون سنی برای تفکیک صغیر ممیز و غیر ممیز مشخص نشده است اما رویه قضایی 7 سالگی را سن تمیز می داند. پس طبق این ماده شما می توانید اموال خود را به صغیر ممیز ( شخص 8 ساله) هبه کنید.

-->