• شرط عوض در عقد هبه
  • سلام و عرض خسته نباشید. در یک عقد هبه ای که با شخصی منعقد کردم یک دستگاه آپارتمان مسکونی خود را به طرف مقابل هبه کردم و در ضمن عقد شرط عوض گذاشتیم مبنی بر این که هبه گیرنده نیز خودرو 405 خود را به من هبه کند. بعد از عقد متوجه شدم که خودروی مذکور مال شخص هبه گیرنده نیست. می خواستم از لحاظ حقوقی وضعیت عقد مزبور را شرح بدهید.
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس قانون مدنی منظور از هبه معوض که در ماده 801 آمده است، هبه با شرط عوض است. به همین دلیل هر گاه عوض، مال شخص دیگری باشد و مالک آن را اجازه ندهد، عقد هبه صحیح خواهد بود و واهب (هبه دهنده) تنها حق فسخ دارد. زیرا شرط عوض در عقد هبه جنبه ی فرعی دارد و عقد را معوض نمی کند.

-->