• آیا می توان در عقد هبه رجوع هبه دهنده را در ضمن عقد هبه ساقط کرد؟
  • سلام وقت بخیر. به موجب عقد هبه ای قرار است که خانه ای به من هبه شود. از شخصی شنیدم که در عقد هبه، هر وقت هبه دهنده بخواهد می تواند از آن رجوع کند. آیا در ضمن عقد هبه می توانم شرطی بگذارم مبنی بر این که هبه دهنده دیگر حق رجوع نداشته باشد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس قانون مدنی عقد هبه در اصطلاح عقدی جائز است. به این معنا که در هر زمان هر یک طرفین بدون دلیل می تواند از آن رجوع کند. قاعده امکان رجوع از هبه، حق است، نه حکم؛ و از آن جایی که علی الاصول تمام حقوق قابل اسقاط هستند، در نتیجه امکان رجوع از عقد هبه نیز قابل اسقاط است.

-->