• رجوع از هبه توسط هبه دهنده
  • سلام وقت بخیر. به موجب عقد هبه ای شخصی خانه ای را به من هبه داد و بعد از 3 ماه از آن رجوع کرد. شخص هبه دهنده ادعا دارد که برای این سه ماهی که من در آن خانه ساکن بودم باید به او مبلغی پول بپردازم. می خواستم بدونم آیا ادعای فرد درست است و باید به او مبالغی را برای سکونت 3 ماهه ام بپردازم یا نه؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 795 قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند. طبق این ماده واهب ( هبه دهنده ) ملک را به شما  به عنوان متهب ( هبه گیرنده ) تملیک کرده است و شما در آن مدت صاحب خانه ی مذکور بوده اید و از بابت تصرف سه ماه ای که انجام داده اید نیازی نیست اجرت المثل ( مبلغی پول) بپردازید چون تصرفات شما در ملک مالکانه بوده است.

-->