• وضعیت منافع ایجاد شده در صورت رجوع هبه دهنده
  • سلام و عرض خسته نباشید.به موجب عقد هبه ای شخصی چهار گوسفند را به من هبه کرد. یکی از گوسفند ها بعد از هبه باردار شد. بعد از مدتی شخص از هبه رجوع کرد و گوسفند ها را از من پس گرفت. می خواستم بدونم آیا گوسفندی که تازه متولد شده را هم باید به او پس بدهم یا نه؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 804 قانون مدنی در صورت رجوع واهب، نمائات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود. طبق این ماده گوسفند به دنیا آمده مصداق منافع منفصل ( منافع جدا شونده از عین ) خواهد بود و این منافع بر اساس ماده فوق الذکر متعلق به شخص متهب ( هبه گیرنده ) می باشد. در مورد سوال، شما موظف هستید گوسفند های شخص را به او تحویل بدهید و گوسفند تازه متولد شده، متعلق به شما خواهد بود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->