• حق شفعه چیست؟
  • سلام وقت بخیر من یک زمین را از شخصی خریداری کردم که آن شخص ملک را با دوستش شریک بود و من فقط 50 % زمین را خریداری کردم. بعد از مدتی دوست همان شخص با استناد به حقی به نام شفعه خواهان این بود که ملک را از من بگیرد. اگر براتون امکان داره راجع به حق شفعه توضیح بدید.
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 808 قانون مدنی هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه ی مبیعه را تملک کند. طبق این ماده شریک در زمین به موجب حق شفعه می تواند سهمی از زمین را که شما از شریک دیگر خریده اید با پرداخت ثمن معامله به شما تملک کند و در این قضیه اراده و رضایت شما اصلا دخیل نیست.

-->