• شرایط ایجاد حق شفعه
  • سلام و عرض خسته نباشید. می خواستم اگر براتون امکان داره شرایط ایجاد حق شفعه را بیان کنید.
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 808 قانون مدنی شرایط ایجاد حق شفعه عبارت است از:

1) اشاعه ملک: یعنی ملک حتما باید بین دو نفر مشاع و مشترک باشد.

2) غیر منقول بودن مال: مال مورد اشاعه حتما باید غیر منقول باشد و اخذ به شفعه شامل اموال منقول نمی شود.

3) قابل تقسیم بودن ملک: مال غیر منقول مشاع حتما باید از اموال تقسیم شدنی باشد.

4) انتقال حتما باید از طریق عقد بیع صورت گرفته باشد. و اگر این انتقال از طریق هبه و صلح . معاوضه و... باشد موجد حق شفعه نیست.

5) حصر ملک به دو شریک: یعنی اگر بیش از دو شریک باشند و یکی از شرکاء سهم خود را به دیگری منتقل کند این انتقال موجد حق شفعه نخواهد بود.

 

-->