• سرقت تلفن همراه
  • با سلام گوشی همراهم در مغازه،هنگام کار توسط مشتریان به سرقت رفت تاریخ 13تیر1396 شماره سریال گوشی 356751069269544 آدرس محل سرقت تبریز چهارراه شریعتی،پاساژ سعادت مغازه اصلی
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلاای م دوست عزیز شما با ارایه شماره سریال و در صورت موجود جعبه تلفن به دادسرا میتوانید ضمن شکایت و با ردیابی توسط اپراتور گوشی را ردیابی نمایید جهت تنظیم لایحه ضمن پرذاخت هزینه برای شما تنظیم می گردد

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->