• دادگاه صالح برای اقامه دعوای اخذ به شفعه
  • سلام وقت بخیر به موجب بیعی که شریکم در زمین مشترکی که داشتیم انجام داد و سهم خود را به دیگری فروخت من حق اخذ به شفعه در برابر خریدار کنونی دارم می خواستم بدونم در کدام دادگاه باید اقامه دعوی کنم؟ محل اقامت خریدار یا محل اقامت شریکم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی  دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. طبق این ماده شما باید در دادگاه محل وقوع زمین دعوی خود را اقامه کنید.

آرزوی بهروزی

-->