• اعمال حق شفعه در درملکی که حق ارتفاق دارد امکان پذیر است ؟
  • سلام و عرض خسته نباشید. من صاحب یک باغ کشاورزی هستم که  من و همسایه کناری من حق عبور از ملک دیگری را با هم شریک هستیم . در حال حاضر همسایه کناری من باغ خود را به دیگری فروخته است. می خواستم بدونم می توانم با پرداخت ثمنی که خریدار پرداخته به او، ملک را صاحب شوم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 810 قانون مدنی اگر دو نفر در ممر و مجرا مشترک باشد و یکی از آن ها ملک خود را با ممر و مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد، اگر چه در خود ملک مشاعا شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر و مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد. طبق این ماده اگر همسایه شما ملک را با حق ارتفاق موجود ( حق العبور ) به دیگری منتقل کرده باشد شما صاحب حقی به نام حق شفعه خواهید بود و می توانید مبلغی را که خریدار به عنوان ثمن باغ، به همسایه پرداخته است به او پرداخت کنید و صاحب باغ مذکور بشوید. اما اگر باغ خود را بدون حق ارتفاق فروخته باشد دیگر حق اخذ به شفعه نخواهید داشت. برای راهنمایی و مشاوره بیبشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->