• آیا می توان حق شفعه را نسبت به قسمتی از مبیع اعمال کرد؟
  • سلام وقت بخیر . می با شخص دیگری در زمینی زراعی با یکدیگر به صورت 50 50 شریک بودیم. شریک من 50 % خودش را به دیگری فروخت. می خواستم بدونم به دلیل این که در حال حاضر از لحاظ مالی توانایی پرداخت کل مبلغ 50% را ندارم می توانم 25% را پرداخت کنم و در مجموع صاحب 75% ملک مذکور بشوم؟ به عبارتی حق شفعه را نصفه اعمال کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 815 قانون مدنی حق شفعه را نمی توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تماما مبیع اجرا نماید. طبق این ماده شما نمی توانید عمل مزبور را انجام دهید. یعنی باید حق شفعه را کامل اعمال کنید یا از اعمال آن صرف نظر کنید و زمین مذکور را با خریدار شریک شوید.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید 02166128096

-->