• آیا در بیعی که خریدار برای خود حق فسخ به مدت 5 ماه شرط کرده، حق شفعه به وجود می آید؟
  • سلام وقت بخیر. من و پسر عمویم در یک زمین تجاری با یکدیگر شریک هستیم. پسر عمویم سهم خود را به شخصی ضمن عقد بیع فروخت. ولی خریدار برای خود ضمن عقد بیع یک شرط گذاشته است مبنی بر این که تا 5 ماه بتواند عقد مذکور را فسخ کند. می خواستم بدونم من به عنوان شریک در زمین در این مورد می توانم حق اخذ به شفعه را اعمال کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

مطابق با ماده 364 قانون مدنی در بیع خیاری به محض عقد، مبیع، ملک مشتری می شود. بنابراین در بیع خیاری چون مشتری، مالک مبیع می گردد، برای شما، حق شفعه به وجود می آید. و هم چنین ماده 814 قانون مدنی مقرر می دارد خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست    پس در نهایت شما می توانید در این مورد از حق اخذ به شفعه خود استفاده کنید.

-->