• آیا شوهر می تواند فرزند را متعلق به خود نداند؟
  • سلام. شوهر بنده پس از به دنیا آمدن فرزندمان من را طلاق داد و من نیز بعد از پایان مدت عده با فرد دیگری عقد کردم. اکنون ایشان می خواهد دعوای نفی ولد مطرح کند و می گوید این فرزند من نیست. در صورتیکه قبل از ازدواج من با این آقا خود را پدر بچه میدانست. چگونه می توانم از خودم دفاع کنم؟ و آیا ایشان میتواند چنین مسئله ای را مطرح کند؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.در نتیجه ایشان نمیتواند چنین دعوایی را مطرح کند.

بهتر است بدانید دعوای نفی ولد مطابق ماده 4 قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده بررسی می شود و تنها به درخواست شوهر انجام می شود.

-->