• با پرداخت اقساط مهریه مرد به زندان نمی رود.
  • سلام. همسرم در خواست مهریه کرده اند و من نیز دادخواست اعسار داده ام. اگر اقساط را پرداخت کنم، ایشان نمی تواند حکم جلب من را بگیرد؟
1400/07/01

سلام و احترام . مطابق قانون جدید مهریه اگر ماهیانه اقساط را پرداخت نکنید و اقساط معوقه داشته باشید زوجه میتواند حکم جلب بگیرد. در صورت زندان رفتن زوج نیز هر زمان که (اقساط) معوقه مهریه پرداخت شود یا اعسار مجدد زوج برای دادگاه ثابت شود زوج از زندان آزاد می شود.

-->