• قاعده فراش چیست؟
  • سلام. آیا شوهر می تواند بعد از طلاق به همسر خود تهمت بزند و فرزند را ملحق به خودش نداند. در این باره چه قانونی در ایران انجام می شود؟ و به چه دادگاهی باید مراجعه کرد؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد دعوای نفی ولد مطابق ماده 4 قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده بررسی می شود و تنها به درخواست شوهر انجام می شود در نتیجه طبق قاعده فراش فرزند متعلق به شوهر است مگر خلاف ان ثابت شود.

-->