• چگونه اثبات نسب کنیم؟
  • سلام. بعد از خواندن عقد شفاهی بین من و شوهرم ما به خانه خودمان رفتیم و بعد از سه ماه من باردار شدم. اکنون می خواهم برای جلوگیری از تهمت بقیه و اثبات به همسرم نسب فرزند را اثبات کنم.لطفا من را راهنمایی کنید.
1400/07/01

سلام و درود. در صورت نفی ولد توسط شوهر اثبات نسب از طریق آزمایش DNA و شهادت شهود امکانپذیر است.

-->