• آیا حق شفعه به ارث می رسد؟
  • سلام وقت بخیر. پدر بنده زمینی را با عمویم شریک بودند. عمویم بعد از مدتی اقدام به فروش سهم از خود از زمین به دیگری کرد و برای پدرم حق شفعه ایجاد شد اما متاسفانه قبل از این که حق مزبور را اعمال کند فوت کرد. می خواستم بدونم آیا این حق به وراث به ارث می رسد یا نه ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 823 قانون مدنی حق شفعه بعد از فوت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود. طبق این ماده حق مزبور به شما به ارث می رسد و می توانید آن را اعمال کنید.

-->