• آیا وصیت شفاهی در محاکم پذیرفته می شود؟
  • سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم آیا وصیت شفاهی می تواند ملاک عمل قرار گیرد و به عبارتی در محاکم مسموع است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس وحدت ملاکی که از ماده 291 قانون امور حسبی گرفته می شود می توان گفت وصیت باید کتبی باشد و وصیت شفاهی در مراجع رسمی پذیرفته نمی شود و با شهادت نمی توان آن را اثبات کرد مگر در موارد اضطراری یا موردی که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. در فرض اخیر، اقرار به صحت وصیت باید بعد از فوت صورت گیرد تا موثر واقع شود زیرا پیش از فوت، وارثان ذی نفع به معنای واقعی نیستند.

-->