• دعوای مزاحمت از احقاق حق
  • سلام وقت بخیر. به موجب حق انتفاعی شخصی ملک مسکونی خود را برای مدت 4 سال به من داد تا از آن بهره برداری و استفاده کنم. بعد از مدتی یکی از واحد ها بدون این که از من اجازه بگیرد در پارکینگ این واحد مقداری ضایعات و اجناس را قرار داد به طوری که من دیگر نمی توانم ماشینم را در آن پارک کنم و بعد از چند بار تذکر نیز آن ها را جمع آوری نکرد. می خواستم بدونم با توجه به این که من مالک ملک نیستم و تنها حق انتفاع از آن را دارم می توانم نسبت به اقامه دعوی مزاحمت در مراجع صالح اقدام کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول در خواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. طبق این ماده هر کسی که متصرف مال غیر منقول باشد ( اعم از ماذون در انتفاع و کسی که حق انتفاع دارد و مستاجر یعنی مالک منفعت ) می تواند این دعوی را در مراجع صالح اقامه نماید و برای این امر بر اساس ماده لازم نیست که شخص حتما مالک عین مال غیر منقول باشد.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->