• تملیک ملکی به موجب وصیت
  • سلام وقت بخیر. بعد از فوت پدرم یک وصیت نامه از ایشان پیدا شد که در آن ذکر شده بود که یک سوم از مغازه ای که در بازار داشتند به من داده اند. می خواستم بدونم آیا به صرف قرائت این وصیت نامه من مالک آن یک سوم می شوم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 827 قانون مدنی تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی. طبق این ماده وصیت تملیکی ( یعنی این که موصی در ضمن وصیت نامه مالی را به تملیک کسی دیگر در آورده باشد ) عقد در نظر گرفته شده است و طبق اصول کلی حقوق داریم که برای تحقق یک عقد ایجاب و قبول دو طرف باید وجود داشته باشد. پس برای تحقق مالکیت بر یک سوم وصیت شده، شما باید قبول خود را اعلام کنید.

-->