• در قبولی افراد مورد وصیت قبل از فوت وصیت کننده
  • سلام و عرض خسته نباشید. پدر ما وصیت نامه ای تنظیم کرده بود مبنی بر این که یک سوم مایملک خود را بعد از فوت به دختران خود واگذار کند. ما دختران قبل از فوت پدر این وصیت را قبول کردیم. متاسفانه پدر ما چند وقت پیش بر اثر بیماری کرونا فوت شدند. می خواستم بدونم بعد از فوت و هنگام قرائت وصیت نامه دوباره باید آن را قبول کنیم یا قبول ما قبل از فوت کفایت می کند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 830 قانون مدنی نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است، بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند، لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست. طبق قسمت آخر ماده فوق الذکر در صورتی که شما قبل از فوت پدر مفاد وصیت نامه را قبول کرده باشید، بعد از فوت دیگر لازم نیست که دوباره آن را قبول کنید.

-->