• وصیت میوه های باغ به مدت 2 سال
  • سلام وقت بخیر. من در حال تنظیم یک وصیت نامه برای بعد از مرگم می باشم. می خواستم بدونم می توانم میوه ها و منافع باغی که دارم را برای مدت 2 سال در حق پسر خاله ی خودم وصیت کنم . و این وصیت از لحاظ حقوقی صحیح است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 826 قانون مدنی وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند. و هم چنین ماده 842 همان قانون ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود. طبق این دو ماده شما می توانید محصول باغ خود را در حق فرد مذکور وصیت کنید.

آرزوی بهروزی

-->