• آیا شخصی که وصیتی به نفع او شده است می تواند قسمتی را قبول و قسمتی را رد کند؟
  • سلام . بر اساس وصیت نامه ای شخصی یک سوم یک خانه و یک سوم خودروی خود را به نفع من وصیت کرده است. میخواستم بدونم من در زمان قبول می توانم وصیت نسبت به یک سوم خانه را قبول کنم و وصیت نسبت به خودرو را رد کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 832 قانون مدنی موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود. طبق این ماده شما می توانید در قبول موصی به تبعیض کنید و یک سوم خانه را بپذیرید و یک سوم خودرو را قبول نکنید.

-->