• آیا برای اجرای احکام دادگاه ها صدور اجراییه لازم است؟
  • سلام وقت بخیر آیا برای اجرای حکمی که دادگاه در باب اعلام اصالت یک سند صادر کرده است نیاز به صدور اجراییه از طرف دادگاه داریم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت و بطلان سند، اجراییه صادر نمی شود. طبق این ماده در مواردی که حکم صادره از طرف دادگاه جنبه اعلامی دارد مثل همین موردی که در سوالتان ذکر کردید نیاز به صدور اجراییه از طرف دادگاه نیست و به محض صدور حکم اجرا می شود.

-->