• هر گاه در دادرسی سمت شخصی از بین برود تکلیف دادرسی چیست؟
  • سلام وقت بخیر. به موجب دعوایی که در دادگاه علیه من مطرح شده بود و چون من 17 سالم بود پدر من به عنوان ولی در دادگاه حضور می یافت و به کار ها رسیدگی می کرد. اما به دلیل طولانی شدن دادرسی در حال حاضر که من 18 سالم شده است تکلیف دادرسی چیست؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 105 قانون آیین دارسی مدنی هر گاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و در خواست ذی نغع، جریان دادرسی ادامه می یابد. مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت. طبق این ماده با رسیدن شما به سن 18 سالگی سمت پدرتان به عنوان ولی زائل می گردد و دادرسی به طور موقت متوقف می شود و شما باید به عنوان جانشین و ذی نغع در خواست ادامه دادرسی را از دادگاه داشته باشید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->