• اگر پدر حضانت طفل را قبول نکند، چه کسی وظیفه نگهداری از طفل را دارد؟
  • سلام. من و شوهرم 14 سال است که ازدواج کردیم و پسری 10 ساله داریم. اخیرا شوهرم نفقه من و فرزندمان را نمی دهد و اگر هم خرجی می دهد چند ماه یکبار مبلغ کمی می دهد. به دلیل کارمند بودن خودم مشکلی با خرجی ندارم اما آیا او می تواند هیچ یک از کارهای فرزند را انجام ندهد؟ شوهرم حضانت بچه را تمام و کمال به من سپرده است. آیا قانونا می تواند هیچ وظیفه ای نداشته باشد؟ با تشکر
1400/07/01

سلام و عرض ادب. مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. لذا نمی توانند از انجام این وظیفه خودداری کنند زیرا بر اساس ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین‌ حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌ست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

در این رابطه طبق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

-->